Pagini

duminică, 2 octombrie 2011

Dragostea rabdă toate

Azi am auzit pe cineva spunând:"Te respect dacă mă respecţi şi tu!".Majoritatea dintre noi am fi de acord cu acest lucru,dar oare vei ajunge vreodată în pace cu cineva prin acest argument?Deşi poate îţi va părea greu de înfăptuit şi poate chiar imposibil,eu îţi spun că nu ai cum să iubeşti pe cineva care te urăşte,neiubindu-l şi tu.Isus ne-a iubit întâi,deşi noi L-am urât.Meritam noi dragostea Sa?Nu,dar El a ales să moară pentru noi,ca să putem şi noi cunoaşte dragostea.Ce mod de a cunoaşte dragostea,de a fi iubit de Cineva pe care tu Îl urăşti.Avea Isus vreun motiv să ne iubească?Nu,dar El a ales asta pentru că deşi nouă nu ne păsa de El,Lui îi păsa prea mult ca să ne lase aşa.De fiecare dată ne vine greu a iubit şi a răda în faţa cuiva care ne jigneşte şi ne urăşte,dar cum astfel putem fi diferiţi în lume,cum am putea să fim deosebiţi de ceilalţi dacă şi noi trăim ca şi ei.Cum ar fi dacă fiecare om şi-ar iubi doar familia şi prietenii?Ar mai exista oare milă şi fapte bune?Poate ne-am spune:"De ce să dau bani cerşetorului ăluia,dacă el nu îmi dă mie nimic în schimb?".Dar dragostea nu este aşa,nu e doar un simplu sentiment şi un banal cuvânt pe care îl folosim în fiecare zi şi în fiecare cântec.Este un mod de viaţă.
Oamenii care de-a lungul timpului au schimbat omenirea,au fost aceia care au iubit pe toată lumea.Care şi-au dat viaţa pentru duşmanii lor şi au răbdat ocările oamenilor.De ce?Pentru că o dragoste divină se afla în ei.Şi de ce suntem inspiraţi doar de acei oameni care au făcut lucruri mari,dar noi nu vrem să trăim asemeni lor?Pentru că ne vine greu a iubi pe toată lumea.Şi mai zicem că vrem PEACE&LOVE...
În final,aş vrea să vă arăt ce este dragostea defapt:

 •  Chiar dacă aş vorbi în limbi omeneşti şi îngereşti, şi n-aş avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zăngănitor.
 • 2 Şi chiar dacă aş avea darul prorociei şi aş cunoaşte toate tainele şi toată ştiinţa; chiar dacă aş avea toată credinţa, aşa încât să mut şi munţii, şi n-aş avea dragoste, nu sunt nimic.
 • 1Cor 12.8-281Cor 14.1Mat 7.22Mat 17.20Marc 11.23Luc 17.6;
 • 3 Şi chiar dacă mi-aş împărţi toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aş da trupul să fie ars, şi n-aş avea dragoste, nu-mi foloseşte la nimic.
 • Mat 6.1-2;
 • 4 Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate; dragostea nu pizmuieşte; dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie,
 • Prov 10.121Pet 4.8;
 • 5 nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândeşte la rău,
 • 1Cor 10.24Filip 2.4;
 • 6 nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr,
 • Ps 10.3Rom 1.32;
 • 7 acoperă totul, crede totul, nădăjduieşte totul, suferă totul.
 • Rom 15.1Gal 6.22Tim 2.24;
 • 8 Dragostea nu va pieri niciodată. Prorociile se vor sfârşi; limbile vor înceta; cunoştinţa va avea sfârşit.
 • 9 Căci cunoaştem în parte şi prorocim în parte;
 • 1Cor 8.2;
 • 10 dar, când va veni ce este desăvârşit, acest „în parte” se va sfârşi.
 • 11 Când eram copil, vorbeam ca un copil, simţeam ca un copil, gândeam ca un copil; când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc.
 • 12 Acum, vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos; dar atunci, vom vedea faţă în faţă. Acum, cunosc în parte; dar atunci, voi cunoaşte deplin, aşa cum am fost şi eu cunoscut pe deplin.
 • 2Cor 3.182Cor 5.7Filip 3.12Mat 18.101Ioan 3.2;
 • 13 Acum, dar, rămân acestea trei: credinţa, nădejdea şi dragostea; dar cea mai mare dintre ele este dragostea.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu